guaracava-de-crista-alaranjadaGreenish Elaenia
(Tyrannidae: Myiopagis viridicata)FloritFoto

Posicione o mouse sobre as miniaturas para ver alguns dados EXIF; EXIF completo contido nas imagens.Place the mouse over the thumbnails to see some EXIF data; full EXIF contained in the pictures.